Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w Ząbkach przy ul. Piłsudskiego, na obrzeżach miasta stołecznego Warszawy. W okolicy znajduje się zabudowa usługowa, mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz cmentarz. 

Na przedmiotową nieruchomość składa się część działki gruntu o numerze ewidencyjnym 69/9 z obrębu ewidencyjnego 0048 (03-24) o powierzchni gruntu ok. 4.300 m2, leżąca na południe od sklepu dyskontowego Lidl (konieczność wydzielenia działki ewidencyjnej). 

Obsługa nieruchomości z ul. Piłsudskiego. Media na działce lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr LXII/578/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon cmentarza parafialnego przy ul. Piłsudskiego. Zgodnie z powołaną uchwałą działka ewidencyjna o nr 69/9 znajduje się na terenie oznaczonym jako U-1 – teren zabudowy usługowej oraz KP-1 – teren parkingów.

Twoje zapytanie

Chcesz się z nami skontaktować, masz pytania lub uwagi? Nasz formularz kontaktowy ułatwi Ci dotarcie do osoby odpowiedzialnej za kontakty w Twoim kraju.