Dane firmy

Adres i kontakt:

Lidl sp. z o.o. sp. k.
ul. Poznańska 48, Jankowice
62-080 Tarnowo Podgórne.

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000597711, NIP: 781-18-97-358, REGON: 302821772

Linki zewnętrzne Jeżeli niniejsza strona internetowa zawiera zewnętrzne odwołania (hiperłącza) do stron podmiotów trzecich, odpowiedzialność za treść tych stron, do których odsyłają linki, ponosi wyłącznie operator tych stron. Przed zamieszczeniem wszelkich linków firma Lidl dokonała sprawdzenia treści obcych stron docelowych pod kątem naruszeń prawa. Niemniej jednak firma Lidl nie ma wpływu na merytoryczny kształt stron docelowych i w związku z tym zaznacza w sposób wyraźny, że nie ponosi odpowiedzialności za treści stron, do których odsyła link. Firma Lidl dokonuje kontroli strony, do których odsyła link, w regularnych odstępach czasu. W przypadku gdy firma Lidl uzyska wiedzę o naruszeniu prawa na stronie, do której odsyła link, nastąpi bezzwłoczne usunięcie tego linku. Odpowiedzialność za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, jak również za szkody powstałe w wyniku skorzystania lub nieskorzystania z informacji zawartych na stronach, do których odsyła link, ponosi wyłącznie ich operator.