Opis nieruchomości:

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w Swarzędzu przy ul. Polnej 23, w sąsiedztwie bardzo ruchliwej drogi krajowej nr 92. W okolicy liczna zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa. Komunikacja z nieruchomością jest dogodna zarówno dla ruchu samochodowego oraz dla pieszych, wjazd na nieruchomość odbywać się będzie poprzez służebność przejazdu i przechodu.

Nieruchomość oznaczona geodezyjnie obr. 0001 Swarzędz Ark. mapy 9 Działka nr 4050.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Nieruchomość w użytkowaniu wieczystym.

Obsługa nieruchomości poprzez służebność z ul. Polnej.

Media na działce lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego UCHWAŁA NR LXXIV/767/2023 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: Poznańskiej, Kórnickiej, Wrzesińskiej i Polnej w Swarzędzu”, który dla przedmiotowego terenu przewiduje zabudowę usługową.

Twoje zapytanie

Chcesz się z nami skontaktować, masz pytania lub uwagi? Nasz formularz kontaktowy ułatwi Ci dotarcie do osoby odpowiedzialnej za kontakty w Twoim kraju.