Opis nieruchomości:

Prawo własności nieruchomości niezabudowanej położonej w południowej części śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej, przy jednej z głównych ulic miasta, charakteryzującej się dużym natężeniem ruchu z bardzo dobrą widocznością od ulicy Niepodległości. W bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji znajduje się sklep Lidl.

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości: działka numer 37/26 obręb 3.

Media znajdują się na działce lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie poprzez istniejący wjazd Lidla na zasadzie służebności przejazdu.

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Kategoria działki: handlowo-usługowa.

Twoje zapytanie

Chcesz się z nami skontaktować, masz pytania lub uwagi? Nasz formularz kontaktowy ułatwi Ci dotarcie do osoby odpowiedzialnej za kontakty w Twoim kraju.