Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w ścisłym centrum Warszawy, w dzielnicy Śródmieście przy jednym z głównych ciągów komunikacyjnych miasta – Alejach Ujazdowskich. W okolicy liczna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz zabudowa z zakresu usług użyteczności publicznej. W niedalekiej odległości znajdują się przystanki autobusowe.

Nieruchomość lokalowa o powierzchni użytkowej 1.075,40 m2, oznaczona jako nr 81, znajdująca się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym pod adresem Al. Ujazdowskie 8 w Warszawie, położonym na działce ewidencyjnej nr 21/1, obręb 5-06-05. Główne wejście do lokalu znajduje się bezpośrednio od strony Alei Ujazdowskich. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej o nr WA4M/00306958/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych. Do prawa własności nieruchomości lokalowej przynależy również udział w nieruchomości wspólnej wynoszącym 207.922 / 1.000.000. Wszystkie niezbędne media dostępne są bezpośrednio w lokalu. Dla nieruchomości została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę z dn. 15.12.2021r. zezwalająca na przebudowę lokalu handlowo-usługowego w zakresie dostosowania konstrukcji do nowego układu funkcjonalno-przestrzennego.

Twoje zapytanie

Chcesz się z nami skontaktować, masz pytania lub uwagi? Nasz formularz kontaktowy ułatwi Ci dotarcie do osoby odpowiedzialnej za kontakty w Twoim kraju.