Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w Warszawie, w dzielnicy Bielany przy ruchliwej ul. Kasprowicza. W okolicy liczna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. W odległości ok. 200 m znajduje się stacja metra Młociny, przystanki autobusowe oraz zajezdnia tramwajowa.

Działka nr 4/1 oraz 2/1, obręb 7-08-01. Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Nieruchomość w użytkowaniu wieczystym.

Obsługa nieruchomości z ul. Kasprowicza. Media na działce lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy z dn. 17.05.2007 roku, określająca warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego (wysokość max. 27 m do VIII kondygnacji od strony ul. Kasprowicza, w głębi terenu inwestycji wysokość max. 20 m, do VI kondygnacji) z usługami w parterze, garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną.

 

Twoje zapytanie

Chcesz się z nami skontaktować, masz pytania lub uwagi? Nasz formularz kontaktowy ułatwi Ci dotarcie do osoby odpowiedzialnej za kontakty w Twoim kraju.