Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w Gdyni (246 tys. mieszkańców), na terenie dzielnicy Leszczynki. Nieruchomość skomunikowana jest z ul. Morską poprzez służebność ustanowioną na działce sąsiedniej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się sklep Lidl.

Dane o powierzchni zabudowy:

Nieruchomość jest niezabudowana. Media znajdują się na działce lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Działka nr 628 nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Twoje zapytanie

Chcesz się z nami skontaktować, masz pytania lub uwagi? Nasz formularz kontaktowy ułatwi Ci dotarcie do osoby odpowiedzialnej za kontakty w Twoim kraju.